15+5 woningen Mooiland – Vinkel en Nuland

20 levensloopbestendige sociale huurwoningen op twee locaties

  • locatie: Nuland/Vinkel
  • opdrachtgever: Mooiland
  • uitvoering: Bouwmij Janssen BV, Venray
  • type: nieuwbouw
  • jaar: 2017