• 24 zorgwoningen

24 zorgwoningen

2019

24 zorgeenheden voor ouderen met een zorgbehoefte op psychogeriatrisch gebied. De schaal van de clusters past in de bestaande woonomgeving door een verschijningsvorm die doet denken aan tweekappers.